Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

        Ngày 27 tháng 4 năm 2017 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên   2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội tại Hội trường lớn Công ty - Số 292 Văn Chương - Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội

Đại hội đã diễn ra với các nội dung chính sau:

-   Ông Đoàn Trịnh Linh - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

-    Ông Nguyễn Huy Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị - báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022.

-  Bà Nguyễn Thanh Huyền - Trưởng ban Kiểm soát - báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.

-    Ông Phương Kim Thảo - UV Hội đồng Quản trị - báo cáo trước Đại hội về các vấn đề: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, dự kiến chi trả cổ tức năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017; phương án tăng vốn điều lệ; mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao HĐQT - BKS năm 2017.

Đại hội đã tiến hành bầu cử để bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017 - 2022) theo đúng Quy chế và Điều lệ Công ty. Kết quả cụ thể như sau:

·       Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị

1)     Ông Phương Kim Thảo.

2)     Ông Nguyễn Huy Thành.

3)     Ông Trần Hồng Tâm.

4)     Ông Đoàn Trịnh Linh.

5)     Ông Nguyễn Đình Long.

·       Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

1)     Bà Nguyễn Thanh Huyền.

2)     Bà Nguyễn Thị Hải

3)     Bà Trần Thúy Hạnh.

Đại hội đã tiến hành việc thảo luận lấy ý kiến đóng góp của các cổ đông và biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên  2017 với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã thành công tốt đẹp trong sự hân hoan của các đại biểu về dự Đại hội.

Một số hình ảnh trong ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Các Cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật, an toàn lao động năm 2018
icon Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2018
icon Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương VIII khóa XII của Đảng
icon Dâng hương tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tại Khâm Thiên
icon Thương hiệu nổi tiếng đất Việt năm 2018
icon Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam
icon Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
icon Gặp mặt tri ân các đồng chí CBCNV về nghỉ chế độ năm 2018
icon Hội nghị hạch toán nội bộ
icon Chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018)
  • Video clip
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015
Tổng Công ty UDIC