Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

        Ngày 27 tháng 4 năm 2017 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội tại Hội trường lớn Công ty – Số 292 Văn Chương – Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội

Đại hội đã diễn ra với các nội dung chính sau:

-   Ông Đoàn Trịnh Linh – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

-    Ông Nguyễn Huy Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị - báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022.

-  Bà Nguyễn Thanh Huyền – Trưởng ban Kiểm soát – báo cáo về hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.

-    Ông Phương Kim Thảo – UV Hội đồng Quản trị - báo cáo trước Đại hội về các vấn đề: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, dự kiến chi trả cổ tức năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017; phương án tăng vốn điều lệ; mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao HĐQT – BKS năm 2017.

Đại hội đã tiến hành bầu cử để bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017 – 2022) theo đúng Quy chế và Điều lệ Công ty. Kết quả cụ thể như sau:

·       Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị

1)     Ông Phương Kim Thảo.

2)     Ông Nguyễn Huy Thành.

3)     Ông Trần Hồng Tâm.

4)     Ông Đoàn Trịnh Linh.

5)     Ông Nguyễn Đình Long.

·       Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

1)     Bà Nguyễn Thanh Huyền.

2)     Bà Nguyễn Thị Hải

3)     Bà Trần Thúy Hạnh.

Đại hội đã tiến hành việc thảo luận lấy ý kiến đóng góp của các cổ đông và biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã thành công tốt đẹp trong sự hân hoan của các đại biểu về dự Đại hội.

Một số hình ảnh trong ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Các Cổ đông bỏ phiếu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2017 - 2022) ra mắt

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
icon Hoạt động nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7-2018
icon Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đăng Khoa
icon HCCI: Chú trọng chăm lo chất lượng nguồn nhân lực
icon Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.
icon Sinh hoạt Đoàn Thanh niên kỷ niệm 26 - 3
icon Hoạt động nhân ngày 8-3
icon Gặp mặt đầu năm chúc mừng năm mới 2018
icon Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật an toàn lao động
icon Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII.
  • Video clip
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008
Tổng Công ty UDIC