Invalid column name 'Name1N'. Invalid column name 'ContentN'. Invalid column name 'NameN'. Invalid column name 'ContentN'. Tin tức Quyết định số 23/2019/HĐQT ngày 31/7/2019 về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội
  • Video clip
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015
Tổng Công ty UDIC