• Chủ tịch hội đồng bộ trưởng - Thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng thăm Công ty Chủ tịch hội đồng bộ trưởng - Thủ tướng chính phủ Phạm Văn Đồng thăm Công ty
 • Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với Công ty Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với Công ty
 • Tổng Bí Thư Lê Duẩn với Công ty Tổng Bí Thư Lê Duẩn với Công ty
 • Lễ đón nhận Huân Chương Độc Lập Lễ đón nhận Huân Chương Độc Lập
 • Đồng chí Hoàng Quốc Việt với Công ty Đồng chí Hoàng Quốc Việt với Công ty
 • Tổng Bí Thư Đỗ Mười cùng đại biểu Công ty Tổng Bí Thư Đỗ Mười cùng đại biểu Công ty
 • Đồng chí Đoàn Khuê - Phạm Thế Duyệt với Công ty Đồng chí Đoàn Khuê - Phạm Thế Duyệt với Công ty
 • Chuyên gia Liên Xô đến thăm và làm việc tại Công ty năm 1977 Chuyên gia Liên Xô đến thăm và làm việc tại Công ty năm 1977
 • Công trình Tượng đài lenin Công trình Tượng đài lenin
 • Lãnh đạo công ty nhiều thế hệ Lãnh đạo công ty nhiều thế hệ
 • Tặng cờ truyền thống Tặng cờ truyền thống
 • Đón nhận cúp vàng DN hội nhập và phát triển 2010 Đón nhận cúp vàng DN hội nhập và phát triển 2010
 • Đón nhận cúp vàng DN hội nhập và phát triển 2010 Đón nhận cúp vàng DN hội nhập và phát triển 2010
 • Cờ truyền thống 40 năm Cờ truyền thống 40 năm
 • Công trình Hà Nội xưa Công trình Hà Nội xưa
1 2 Tiếp
 • Video clip
 • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
 • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008
Tổng Công ty UDIC