• Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng thăm Công ty Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng thăm Công ty
 • Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với Công ty Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với Công ty
 • Tổng Bí Thư Lê Duẩn với Công ty Tổng Bí Thư Lê Duẩn với Công ty
 • Lễ đón nhận Huân Chương Độc Lập hạng ba Lễ đón nhận Huân Chương Độc Lập hạng ba
 • Đồng chí Hoàng Quốc Việt với Công ty Đồng chí Hoàng Quốc Việt với Công ty
 • Tổng Bí Thư Đỗ Mười cùng đại biểu Công ty Tổng Bí Thư Đỗ Mười cùng đại biểu Công ty
 • Đồng chí Đoàn Khuê - Phạm Thế Duyệt với Công ty Đồng chí Đoàn Khuê - Phạm Thế Duyệt với Công ty
 • Chuyên gia Liên Xô đến thăm và làm việc tại Công ty năm 1977 Chuyên gia Liên Xô đến thăm và làm việc tại Công ty năm 1977
 • Công trình Tượng đài LeNin Công trình Tượng đài LeNin
 • Lãnh đạo Công ty nhiều thế hệ Lãnh đạo Công ty nhiều thế hệ
 • Tặng cờ truyền thống Tặng cờ truyền thống
 • Đón nhận cúp vàng DN hội nhập và phát triển 2010 Đón nhận cúp vàng DN hội nhập và phát triển 2010
 • Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng hai Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng hai
 • Cờ truyền thống 40 năm Cờ truyền thống 40 năm
 • Công trình Hà Nội xưa Công trình Hà Nội xưa
1 2 Tiếp