Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

  

 KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

1.        Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.460.000 cổ phiếu, trong đó:

-         Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 5.460.000 cổ phiếu cho 164 cổ đông

-         Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu

2.        Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 20/9/2021): 16.380.000 cổ phiếu, trong đó:

-         Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.380.000 cổ phiếu;

-         Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Tải file đính kèm:
XDH_Báo cáo kết quả phát hành_20212009.pdf

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Kính mời Quý cổ đông đến nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
icon Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 15/10/2021)
icon Thông báo mời cổ đông đến nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
icon Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng VĐL từ nguồn vốn chủ sở hữu
icon Thông báo về việc tạm hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 do bệnh dịch Covid
icon Thông báo phát hành cổ phiếu
icon Công văn của UBCKNN về việc nhận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
icon Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
icon Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL