Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa


 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPĐT XDDD Hà Nội

Công ty CPĐT XDDD Hà Nội trân trọng gửi tới Quý cổ đông Văn bản công bố thông tin số 111/CBTT-XDH ngày 02/8/2021 về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty trên cơ sở Văn bản số 4200/UBCK-PTTT ngày 30/7/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Trân trọng,

Công ty CPĐT XDDD Hà Nội

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Kính mời Quý cổ đông đến nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
icon Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 15/10/2021)
icon Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
icon Thông báo mời cổ đông đến nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
icon Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng VĐL từ nguồn vốn chủ sở hữu
icon Thông báo về việc tạm hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 do bệnh dịch Covid
icon Thông báo phát hành cổ phiếu
icon Công văn của UBCKNN về việc nhận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
icon Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL