Kính mời Quý cổ đông đến nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần


 
Công ty CPĐT XDDD Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông (chưa lưu ký chứng khoán) đến nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:
- Địa chỉ nhận sổ: phòng phụ trách quản trị Công ty- tầng 2 trụ sở Công ty - 292 Văn Chương - Đống Đa - HN
- Công ty sẽ lưu giữ giấy chứng nhận giúp Cổ đông trong trường hợp Cổ đông chưa đến nhận được
- Chi tiết xin liên hệ: Hà Vân Chi 0982931720
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon báo cáo tài chính bán niên 2022
icon báo cáo tài chính quý II năm 2022
icon Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
icon Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 12
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phương Kim Thảo - Thành viên HĐQT
icon Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Phương Kim Thảo
icon Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu
icon Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành năm 2022
icon Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon TB gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu