Kính mời Quý cổ đông đến nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần


 
Công ty CPĐT XDDD Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông (chưa lưu ký chứng khoán) đến nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:
- Địa chỉ nhận sổ: phòng phụ trách quản trị Công ty- tầng 2 trụ sở Công ty - 292 Văn Chương - Đống Đa - HN
- Công ty sẽ lưu giữ giấy chứng nhận giúp Cổ đông trong trường hợp Cổ đông chưa đến nhận được
- Chi tiết xin liên hệ: Hà Vân Chi 0982931720
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thông báo thay đổi nhân sự
icon Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 15/10/2021)
icon Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
icon Thông báo mời cổ đông đến nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
icon Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng VĐL từ nguồn vốn chủ sở hữu
icon Thông báo về việc tạm hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 do bệnh dịch Covid
icon Thông báo phát hành cổ phiếu
icon Công văn của UBCKNN về việc nhận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
icon Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
icon Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa