Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu

04/06/2022

 THÔNG BÁO

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu

 Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng HN

             Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

            3. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 03/06/2022

            5. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:

- Bằng tiền: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Bằng cổ phiếu: 50% (Tỷ lệ thực hiện 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới). Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.

            6. Thời gian chi trả: Từ ngày 16/06/2022

7. Địa điểm thực hiện:

7.1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

7.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Nhận tại Phòng Tài vụ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội - 292 Ngõ Văn Chương - Phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - TP Hà Nội (Thứ Bảy làm việc từ 8h - 11h30) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền, kèm theo Giấy CMND/TCCCD có chứng thực và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền (bản phô tô); CMND/TCCCD của người được ủy quyền.

* Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản (hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký) theo mẫu đính kèm, xin vui lòng gửi về phòng Phụ trách Quản trị Công ty trước ngày 13/6/2022. Đối với quý cổ đông đã đăng ký chuyển khoản từ trước, Công ty sẽ chuyển khoản chi trả cổ tức theo thông tin tài khoản đã đăng ký.

Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức. Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, Ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền.

Lưu ý: Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất.

* Cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Các cổ đông nộp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để Công ty điều chỉnh lại số lượng cổ phần sở hữu do phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, tại Phòng Phụ trách Quản trị Công ty từ ngày 03/6/2022 đến ngày 11/6/2022 (Thứ Bảy làm việc từ 8h - 11h30) và nhận lại sổ mới từ ngày 16/6/2022 tại Phòng Phụ trách Quản trị Công ty (Thứ Bảy làm việc từ 8h - 11h30) và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân

            Trân trọng thông báo!

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Phương Kim Thảo - TV HĐQT
icon Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Phương Kim Thảo mua vào
icon Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 13
icon Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu
icon Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
icon Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022
icon Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 2023
icon Điều lệ sửa đổi bổ sung 2023
icon Nghị quyết HĐQT số 09 vv thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
icon Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty