Thông báo mời cổ đông đến nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

       
       
Kính gửi
Các quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng HN

       Hiện tại đã hết thời gian giãn cách xã hội để phòng chống Covid theo quy định của UBND TP Hà Nội, do vậy Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội xin trân trọng kính mời quý Cổ đông (đã đăng ký nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt), đến trụ sở Công ty nhận cổ tức năm 2020. Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông lưu ý các vấn đề sau:
1. Thực hiện 5K: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo ý tế"
    (Cổ đông thực hiện khai báo y tế bằng cách quét mã QR tại phòng Văn thư)
2. Cổ đông nộp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để Công ty ghi tăng số cổ phần được phát hành thêm (50%)
3. Đối với các Cổ đông có CMT/CCCD mới: Đề nghị Cổ đông nộp lại bản phô tô để Công ty đăng ký thay đổi thông tin với Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN

Lưu ý: 
- Cổ đông nộp Giấy chứng nhận sở hữu CP hoặc/và bản  phô tô CMT/CCCD tại phòng tài vụ, hoặc phòng Phụ trách quản trị Công ty
- Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản có thể nộp Giấy chứng nhận sở hữu CP sau, thời gian không giới hạn, nộp tại phòng 
Phụ trách quản trị Công ty


Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon TB gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu
icon Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
icon Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022
icon Danh sách ứng cử, để cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
icon Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Phó Giám đốc Cty (tháng 3 năm 2022)
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Giám đốc Cty (tháng 3 năm 2022)
icon Điều lệ Công ty 2021