Thông báo mời cổ đông đến nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

       
       
Kính gửi
Các quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng HN

       Hiện tại đã hết thời gian giãn cách xã hội để phòng chống Covid theo quy định của UBND TP Hà Nội, do vậy Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội xin trân trọng kính mời quý Cổ đông (đã đăng ký nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt), đến trụ sở Công ty nhận cổ tức năm 2020. Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông lưu ý các vấn đề sau:
1. Thực hiện 5K: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo ý tế"
    (Cổ đông thực hiện khai báo y tế bằng cách quét mã QR tại phòng Văn thư)
2. Cổ đông nộp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để Công ty ghi tăng số cổ phần được phát hành thêm (50%)
3. Đối với các Cổ đông có CMT/CCCD mới: Đề nghị Cổ đông nộp lại bản phô tô để Công ty đăng ký thay đổi thông tin với Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN

Lưu ý: 
- Cổ đông nộp Giấy chứng nhận sở hữu CP hoặc/và bản  phô tô CMT/CCCD tại phòng tài vụ, hoặc phòng Phụ trách quản trị Công ty
- Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản có thể nộp Giấy chứng nhận sở hữu CP sau, thời gian không giới hạn, nộp tại phòng 
Phụ trách quản trị Công ty


Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Kính mời Quý cổ đông đến nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
icon Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 15/10/2021)
icon Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
icon Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng VĐL từ nguồn vốn chủ sở hữu
icon Thông báo về việc tạm hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 do bệnh dịch Covid
icon Thông báo phát hành cổ phiếu
icon Công văn của UBCKNN về việc nhận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
icon Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
icon Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL