Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

                                                                       

                                                                                  THÔNG BÁO

Về việc: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

 
           Kính gửiCác quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng HN

     Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền như sau:
  -  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
  -  Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

  -  Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
  -  Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/9/2020

  -  Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

  -  Thời gian chi trả: Từ ngày 28/9/2020

Ghi chú:
     Xem chi tiết thông báo tại đây
     Tải file giấy ủy quyền tại đây
     Tải file đăng ký chuyển khoản cổ tức tại đây

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thông báo về việc chi trả hết cổ tức năm 2019 bằng tiền
icon Thông báo gửi cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả hết cổ tức năm 2019 bằng tiền
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả hết cổ tức năm 2019
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2020
icon Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020
icon Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019
icon Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
icon Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 ngày 01/7/2020
icon Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty