Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

 THÔNG BÁO

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

 Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng HN

  

            Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:
 1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

 2. Thời gian chi trả: Từ ngày 23/8/2021
 3. Địa điểm thực hiện:

3.1. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

3.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Nhận tại Phòng Tài vụ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (292 Ngõ Văn Chương - Phố Khâm Thiên - Phường Khâm Thiên - Quận Đống Đa - TP Hà Nội) từ ngày 23/8/2021 (Thứ Bảy làm việc từ 8h - 11h30) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền, kèm theo Giấy CMND/TCCCD có chứng thực và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền (bản phô tô); CMND/TCCCD của người được ủy quyền.

* Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản (hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký) trước ngày 19/8/2021, theo 1 trong 2 cách:
1 - Đăng ký theo mẫu đính kèm, gửi về phòng Phụ trách Quản trị Công ty
2 - Liên hệ đăng ký trực tiếp với Người phụ trách quản trị Công ty: Hà Vân Chi, sđt: 0982931720
    Đối với quý cổ đông đã đăng ký chuyển khoản từ trước, Công ty sẽ chuyển khoản chi trả cổ tức theo thông tin tài khoản đã đăng ký. 
Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản, Ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền

Lưu ý: - Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất.
                       
 Trân trọng thông báo!

Giấy đăng ký chuyển khoản cổ tức (tải tại đây)
Giấy ủy quyền nhận cổ tức (tải tại đây)

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon TB gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu
icon Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
icon Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022
icon Danh sách ứng cử, để cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
icon Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Phó Giám đốc Cty (tháng 3 năm 2022)
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Giám đốc Cty (tháng 3 năm 2022)
icon Điều lệ Công ty 2021