Thông báo về việc tạm hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 do bệnh dịch Covid

  THÔNG BÁO

Về việc: thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

 Kính gửiCác quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng HN

  

       Thực hiện quy định về giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn phòng chống Covid, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tạm hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 như sau: 

 1. Thời gian chi trả đã thông báo: Từ ngày 23/8/2021
 2. Thời gian chi trả thay đổi như sau: Tạm hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 đến khi hết thời hạn giãn cách theo quy định của UBND TP Hà Nội. Sau khi hết thời hạn giãn cách, kính mời Quý cổ đông nhận cổ tức theo nội dung trong thông báo ngày 17/8/2021 tại link http://hcci.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-ve-viec-chi-tra-co-tuc-nam-2020-bang-tien.html      
           Trân trọng thông báo!

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Kính mời Quý cổ đông đến nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
icon Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 15/10/2021)
icon Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
icon Thông báo mời cổ đông đến nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
icon Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng VĐL từ nguồn vốn chủ sở hữu
icon Thông báo phát hành cổ phiếu
icon Công văn của UBCKNN về việc nhận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
icon Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
icon Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL