Thông báo về việc tạm hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 do bệnh dịch Covid

  THÔNG BÁO

Về việc: thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

 Kính gửiCác quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng HN

  

       Thực hiện quy định về giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn phòng chống Covid, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tạm hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 như sau: 

 1. Thời gian chi trả đã thông báo: Từ ngày 23/8/2021
 2. Thời gian chi trả thay đổi như sau: Tạm hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020 đến khi hết thời hạn giãn cách theo quy định của UBND TP Hà Nội. Sau khi hết thời hạn giãn cách, kính mời Quý cổ đông nhận cổ tức theo nội dung trong thông báo ngày 17/8/2021 tại link http://hcci.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-ve-viec-chi-tra-co-tuc-nam-2020-bang-tien.html      
           Trân trọng thông báo!

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon TB gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu
icon Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
icon Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022
icon Danh sách ứng cử, để cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
icon Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Phó Giám đốc Cty (tháng 3 năm 2022)
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Giám đốc Cty (tháng 3 năm 2022)
icon Điều lệ Công ty 2021