Công tác Kiểm tra nội bộ công tác PCCC quý I - 2015

03/02/2015
    Công tác Kiểm tra nội bộ công tác PCCC, kết hợp tập huấn cán bộ và thực tập các tình huống chữa cháy giả định.
Ban kiểm tra nội bộ công tác PCCC Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội, đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC toàn bộ Xí nghiệp quản lý nhà từ ngày 26/01 đến hết ngày 30/01/2015. Mục đích chính của Ban kiểm tra thực hiện chỉ thị Ban giám độc Công ty đưa công tác PCCC của toàn bộ Công ty vào thực chất, huấn luyện, đào tạo ý thức thường trực về công tác PCCC cho từng cá nhân cán bộ và người lao động trực tiếp trong Công ty.

Công tác Kiểm tra nội bộ công tác PCCC quý I - 2015

Công tác Kiểm tra nội bộ công tác PCCC quý I - 2015

Công tác Kiểm tra nội bộ công tác PCCC quý I - 2015

Công tác Kiểm tra nội bộ công tác PCCC quý I - 2015

Công tác Kiểm tra nội bộ công tác PCCC quý I - 2015

Công tác Kiểm tra nội bộ công tác PCCC quý I - 2015
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Đào tạo huấn luyện công tác PCCC năm 2014