Đào tạo huấn luyện công tác PCCC năm 2014

14/10/2014
Ngày 14/06/2014, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dân dụng Hà Nội, tổ chức  Đào tạo, tuyên truyền huấn luyện công tác Phòng cháy chữa cháy cho tất cả cán bộ nhân viên các phòng ban, các cán bộ trực tiếp sản xuất tại các tổ đội, đơn vị, xí nghiệp trực thuộc Công ty. Với một nội dung đào tạo rất thực tế trong cuộc sống, môi trường lao động sản xuất trong Công ty.
Đào tạo huấn luyện công tác PCCC năm 2014
 
Đào tạo huấn luyện công tác PCCC năm 2014
 
Đào tạo huấn luyện công tác PCCC năm 2014
 
Đào tạo huấn luyện công tác PCCC năm 2014

Giảng viên đào tạo PCCC cho tập thể CBCNV Công ty.

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Công tác Kiểm tra nội bộ công tác PCCC quý I - 2015