HCCI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

11/06/2020
    Ngày 06/6/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.
      Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng:
-   Báo cáo tổng kết, đánh giá công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.
-   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
-   Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.
-   Các tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, dự kiến chi trả cổ tức năm 2020; thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.
-   Bầu bổ sung ông Đỗ Tiến Lợi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

(Xem chi tiết các nội dung trên tại http://hcci.com.vn/thong-tin-co-dong.html)

Một số hình ảnh Đại hội
HCCI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HCCI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HCCI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon HCCI - Tự hào 50 năm vững bước và vươn xa
icon Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
icon Hội nghị Cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Cấp ủy khóa 17 (2020-2025)
icon Gặp mặt Chúc mừng năm mới Xuân Canh Tí 2020
icon Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng lần thứ III-2019
icon Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
icon Gặp mặt tri ân các đồng chí CBCNV về nghỉ chế độ năm 2019
icon "Vào bếp bằng cả trái tim"
icon Giao lưu bóng đá với cư dân Yên Hòa Sunshine
icon Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu