Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2018.

Đại hội khai mạc vào lúc 8h30.

- Ông Nguyễn Huy Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Phương Kim Thảo – Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Ông Đoàn Trịnh Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Đoàn thư ký Đại hội: là các ông, bà

- Bà Trần Thị Thanh Hà.

- Ông  Vũ Minh Tuấn.

Ban kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Đình Hạnh.

- Bà Nguyễn Như Quỳnh.

Phần báo cáo trước Đại hội bao gồm các nội dung:

-  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 – do ông Đoàn Trịnh Linh – Giám đốc Công ty trình bày.

-  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 – do ông Nguyễn Huy Thành – Chủ tịch HĐQT trình bày.

-  Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 – do bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Hội nghị đã nghe trình bày và thông qua các tờ trình về các vấn đề: Kết quả và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức; mức thù lao HĐQT-BKS; quy chế nội bộ quản trị công ty. Sau đó toàn thể Hội nghị đã tiến hành thảo luận và lấy biểu quyết để thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội Cổ đông 2018. Hội nghị đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Một số chỉ tiêu đạt được năm 2017.

+ Giá trị sản lượng thực hiện 503 tỷ đồng/500 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch.

+ Thu nhập bình quân người lao động 7.850.000đ/người/tháng đạt 105% kế hoạch.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


 

 

 

 

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đăng Khoa
icon HCCI: Chú trọng chăm lo chất lượng nguồn nhân lực
icon Sinh hoạt Đoàn Thanh niên kỷ niệm 26 - 3
icon Hoạt động nhân ngày 8-3
icon Gặp mặt đầu năm chúc mừng năm mới 2018
icon Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật an toàn lao động
icon Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII.
icon Mít tinh chào mừng Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
icon Hội nghị Công tác hạch toán nội bội năm 2017
icon Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (HCCI) đón nhận Nhãn hiệu nổi tiếng năm 2017
  • Video clip
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2008
Tổng Công ty UDIC