Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

22/04/2019


    Sáng ngày 20/04/2019, tại Hội trường tầng 4 Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
    Đại hội đã được nghe trình bày, tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung:
   - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát;
  - Tờ trình về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018, dự kiến chi trả cổ tức năm 2019; Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.
   - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
     Đại hội đã thành công tốt đẹp, đạt được các tiêu chí đề ra.
 
Một số hình ảnh Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon HCCI - Tự hào 50 năm vững bước và vươn xa
icon HCCI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
icon Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025
icon Hội nghị Cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Cấp ủy khóa 17 (2020-2025)
icon Gặp mặt Chúc mừng năm mới Xuân Canh Tí 2020
icon Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng lần thứ III-2019
icon Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
icon Gặp mặt tri ân các đồng chí CBCNV về nghỉ chế độ năm 2019
icon "Vào bếp bằng cả trái tim"
icon Giao lưu bóng đá với cư dân Yên Hòa Sunshine