Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


    Sáng ngày 20/04/2019, tại Hội trường tầng 4 Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
    Đại hội đã được nghe trình bày, tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung:
   - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát;
  - Tờ trình về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018, dự kiến chi trả cổ tức năm 2019; Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.
   - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
     Đại hội đã thành công tốt đẹp, đạt được các tiêu chí đề ra.
 
Một số hình ảnh Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon "Vào bếp bằng cả trái tim"
icon Giao lưu bóng đá với cư dân Yên Hòa Sunshine
icon Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
icon Hội nghị hạch toán nội bộ năm 2018
icon Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh năm 2019
icon Hoạt động từ thiện năm 2019 tại Yên Bái
icon Dự án nhà ở cao tầng E4 Yên Hòa đạt "Top 10 sản phẩm chất lượng tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2019"
icon Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung Hội nghị Trung ương X khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư
icon Trao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho gần 100 cư dân Yên Hòa Parkview
icon Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Lao động giỏi, Lao động sáng tạo Toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2019
  • Video clip
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015
Tổng Công ty UDIC