Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


    Sáng ngày 20/04/2019, tại Hội trường tầng 4 Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
    Đại hội đã được nghe trình bày, tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung:
   - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát;
  - Tờ trình về: Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018, dự kiến chi trả cổ tức năm 2019; Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.
   - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
     Đại hội đã thành công tốt đẹp, đạt được các tiêu chí đề ra.
 
Một số hình ảnh Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Lao động giỏi, Lao động sáng tạo Toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2019
icon Tham gia Hội khỏe CNVCLĐ Tổng công ty ĐTPTHTĐT UDIC năm 2019
icon Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019
icon Doanh nghiệp hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2019
icon Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
icon Công tác huấn luyện định kỳ về KTAT, VSLĐ năm 2019
icon Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019
icon Gặp mặt chúc Tết Xuân Kỷ Hợi 2019
icon Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật, an toàn lao động năm 2018
icon Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2018
  • Video clip
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015
Tổng Công ty UDIC