Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

            Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 08/06/2018 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 247 KH/ĐU-TCT ngày 17/07/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Hà Nội, Kế hoạch số 28/KH/ĐU ngày 24/07/2018 của Đảng ủy Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội. 

Sáng ngày 18 tháng 08 năm 2018, Đảng ủy Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội tổ chức "Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" tới toàn thể các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt ngoài Đảng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

- Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết
Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị hạch toán nội bộ
icon Chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018)
icon Sinh hoạt Đoàn Thanh niên kỷ niệm 26 - 3
icon Hoạt động nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7-2018
icon Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Đăng Khoa
icon HCCI: Chú trọng chăm lo chất lượng nguồn nhân lực
icon Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.
icon Hoạt động nhân ngày 8-3
icon Gặp mặt đầu năm chúc mừng năm mới 2018
icon Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật an toàn lao động
  • Video clip
  • Ngày chung đôi Chương trình kỷ niệm ngày 20/10/2018
  • "Ngày chung đôi" Chương trình kỷ niệm ngày 20/10/2018
Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015
Tổng Công ty UDIC