Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

            Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 08/06/2018 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 247 KH/ĐU-TCT ngày 17/07/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị Hà Nội, Kế hoạch số 28/KH/ĐU ngày 24/07/2018 của Đảng ủy Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội, sáng ngày 18 tháng 08 năm 2018, Đảng ủy Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội tổ chức "Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" tới toàn thể các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt ngoài Đảng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 

- Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết
Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Tham gia Hội khỏe CNVCLĐ Tổng công ty ĐTPTHTĐT UDIC năm 2019
icon Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
icon Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019
icon Doanh nghiệp hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2019
icon Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
icon Công tác huấn luyện định kỳ về KTAT, VSLĐ năm 2019
icon Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019
icon Gặp mặt chúc Tết Xuân Kỷ Hợi 2019
icon Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật, an toàn lao động năm 2018
icon Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2018